Tarkastuslaitosten tarkastuskäytäntöjen yhtenäistämistyöryhmä - sammutuslaitteistot

18.12.2023

Ryhmän toteuttamien sääntötulkintojen tarkoituksena on yhtenäistää sammutuslaitteistoihin liittyviä tulkintoja ja lisätä tarkastuslaitosten yhteistyötä. 
Työryhmä tulkitsee asioita, jotka ovat sammutuslaitteistosäädöksiin ja -standardeihin pohjautuvia.

https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2023/12/tarkastuslaitosten_tyoryhmat_koonti_sammutuslaitteistot.pdf