Tarkastuslaitosten tarkastuskäytäntöjen yhtenäistämistyöryhmä - sammutuslaitteistot

26.5.2021

Ryhmän toteuttamien sääntötulkintojen tarkoituksena on yhtenäistää sammutuslaitteistoihin liittyviä tulkintoja ja lisätä tarkastuslaitosten yhteistyötä. 
Työryhmä tulkitsee asioita, jotka ovat sammutuslaitteistosäädöksiin ja -standardeihin pohjautuvia.

https://issuu.com/spek_ry/docs/tarkastuslaitosten_s__nt_tulkintaty_ryhm_?fr=sNzZmYzE1NDg3MTc