Sprinkleritekninen Yhdistys ry eli SPRITY

Sprinkleritekninen yhdistys ry eli SPRITY on automaattisten sammutuslaitteistojen parissa työskentelevien henkilöiden yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jäsenistönsä ammatillista tietotaitoa.

SPRITY haluaa tuoda jäsenistönsä tietämyksen automaattisista sammutuslaitteistoista osaksi paloturvallisuustyötä ottamalla aktiivisen roolin niin henkilö- kuin rakennussuojauksiin kohdistettujen automaattisten sammutuslaitteistojen puolestapuhujana.

Yhdistys pyrkii antamaan automaattisista sammutuslaitteistoista oikeaa ja ajankohtaista tietoa niin jäsenistölleen kuin julkisuuteenkin. Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista tietoa, tulevia ja menneitä tapahtumia kirjoitettuna sekä valokuvin, linkkejä yhteistyötahojen kotisivuille jne.

SPRITY toimii jäsenenä seuraavissa organisaatioissa:

   - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö r.y. SPEK
   - European Fire Sprinkler Network EFSN